Publikacje

W 2010 r. z okazji 90-tego jubileuszu środowiska Harcerska Fundacja Turystyczna “Pomarańczarni” wydała monografię prezentującą wydarzenia kluczowego dla historii Szczepu od powołania pierwszej drużyny harcerskiej w Liceum Batorego w listopadzie 1920 r.

 

Skróconą wersję historii środowiska można przeczytać na wikipedii [link]