Zarząd Fundacji

Antoni Morawski
Prezes Zarządu


Bernard Tabor
Wiceprezes Zarządu


Jadwiga Pisarska
Członkini Zarządu