Zarząd Fundacji

Antoni Morawski
Prezes Zarządu


Bernard Tabor
Wiceprezes Zarządu


Jadwiga Pisarska
Członkini Zarządu


Izabella Kapica
Członkini Zarządu


Ewa Ochodzka
Członkini Zarządu