Nagroda „Non Sibi”

Od 2009 roku Fundacja przyznaje Nagrodę “Non Sibi” dla uczniów Liceum Batorego wyróżniających się działalnością wolontariacką i społeczną, zarówno w Szkole jak i poza nią. 

Celem Nagrody jest zauważenie młodych osób, działają nie tylko dla siebie i rozwijają swoje pasje i umiejętności we własnych projektach społecznych, stałym wolontariacie lub działalności na forum Szkoły, a nie tylko w osiągnięciach naukowych i sportowych.

Laureaci Nagrody dla “Batoraka-Wolontariusza” otrzymują nagrodę pieniężną 1000 zł oraz dodatkowo wsparcie na kolejne projektów lub działań społecznych w wysokości 500 zł.

 

Do Kapituły Nagrody poza przedstawicielami Fundacji i Szczepu zapraszani są przedstawiciele Grona Pedagogicznego i Samorządu Szkolnego. Kandydatów mogą nominować nauczyciele lub uczniowie Batorego.

 

Laureatka Nagrody “Non Sibi” 2018 – Małgorzata Lebioda z dyplomem