Historia

Fundatorzy

 

Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Stanisława Bańkowskiego
 2. Ilonę Bogdanowicz
 3. Stefana Bogusławskiego
 4. Dorotę Fiett
 5. Janusza Fietta
 6. Marka Giełczewskiego
 7. Joannę Heretę
 8. Włodzimierza Kabaja
 9. Małgorzatę Karłowską
 10. Tomasza Kopcia
 11. Jana Kosackiego
 12. Piotra Kostro
 13. Wojciecha Kowala
 14. Marka Majewskiego
 15. Grzegorza Mecha
 16. Małgorzatę Mikołajczyk
 17. Andrzeja Mikulskiego
 18. Andrzeja Ochremiaka
 19. Pawła Olejnika
 20. Artura Oręziaka
 21. Jakuba Paciorka
 22. Krzysztofa Paczosa
 23. Annę Pisulę
 24. Ryszarda Rogatko
 25. Jerzego Sagana
 26. Agnieszkę Siatkowską
 27. Macieja Sobczyka
 28. Joannę Staniszewską
 29. Agnieszkę Stypułkowską
 30. Marka Świetlika
 31. Małgorzatę Ząbczyńską
 32. Michała Zbieranowskiego
 33. Grzegorza Zbieranowskiego
 34. ‘ORMED’ sp. z o.o. reprezentowana przez członków jej Zarządu: Piotra Kostro i Jana Kosackiego.
 35. ‘POMATON’ sp. z o.o., reprezentowana przez członków jej Zarządu: Piotra Kabaja i Tomasza Kopcia.

 

Nasza historia

 

Na fali zmian ustrojowych w 1989 r. pojawiły się w Polsce nowe niezależne organizacje harcerskie. Choć “Pomarańczarnia” działa dziś w dwóch organizacjach, początkowo cały Szczep przeszedł do nowo powstałego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1990 roku Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP, która formalnie była najemcą użytkowanej przez „Pomarańczarnię” Chaty na Sokołówce przestała być zainteresowana dalszym najmem, i dokonała wypowiedzenia umowy Lasom Państwowym. Jednocześnie zawarcie nowej umowy w ramach ZHR przedłużało się. W tej sytuacji Szczep postanowił zająć się Chatą bezpośrednio. 

 

6 stycznia 1992 r. liczne grono aktywnych i byłych instruktorów i harcerzy Szczepu, a także kilkoro spośród przyjaciół „Pomarańczarni” pochodzących ze Szczepu 324 WDHiZ „Hawrań Wielki”, założyło Harcerską Fundację Turystyczną “Pomarańczarni”

 

Zasadniczym powodem powołania Fundacji była troska o losy Harcerskiej Bazy Turystycznej. Koniec roku 1994 r. zaznaczył się zintensyfikowaniem działań Fundacji “Pomarańczarni”. W styczniu 1995 r. Fundacja podpisała z Nadleśnictwem w Bystrzycy Kłodzkiej umowę dzierżawy Chaty, następnie przystąpiono do działań remontowych. W działaniach Fundacji mocno odznaczył się rok 1997,  koncert “Prezent” dla mieszkańców Polanicy-Zdroju, zorganizowany po powodzi tysiąclecia, która mocno doświadczyła miasto. Fundacja rozwijała się także w kierunku wsparcia II LO im. Stefana Batorego, z którego uczniami zorganizowano sześć 6 ogólnopolskich Konferencji Młodzieży i Nauczycieli z Warszawy, Małych Miast i Wsi, poświęconych m.in. równym szansom rozwoju młodzieży. Wspierano Szczep, zapewniając wsparcie ambitnych projektów harcerskich, takich jak wyjazdy na międzynarodowe zloty skautowe i obozy zagraniczne. W 2005 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwoliło rozpocząć m.in. nowy rozdział we współpracy z Liceum Batorego, wspomagając finansowanie kolejnych etapów remontu zabytkowego budynku szkoły, dzięki 1% przekazywanemu przez rodziców, sympatyków Szkoły i Fundacji. 

 

Ożywienie pracy przyniósł rok 2008 – Fundacja rozpoczęła realizację projektów międzypokoleniowych, takich jak festyny “Oranżada” dla rodzin byłych harcerek i harcerzy, czy turnieje szachowe i wyjazdy żeglarskie. Podjęto rozległe działania w ramach komisji historycznej Fundacji. Jednocześnie nie ustawały wysiłki remontowe w Chacie – zorganizowano międzynarodowy Workcamp. Sytuacja Chaty pozostawała jednak bez zmian – wynajmowano ją od Lasów Państwowych, co utrudniało kwestie większych remontów. Dlatego w 2013 r. podjęto starania o przejęcie budynku na własność Fundacji. Przychylna postawa Lasów Państwowych dawała nadzieje na pozytywne rozwiązanie, a Fundacja rozpoczęła gromadzenie środków na wykup. Niestety, sprawę procedowano wolno, a Fundacji pozostawało wysyłanie kolejnych próśb o jej przyspieszenie. 

 

Niestety – Chata nie doczekała przełomu. W lutym 2016 r. na skutek nieszczęśliwego wypadku doszczętnie spłonęła. Środowisko, ogromnie dotknięte tym zdarzeniem rozpoczęło starania o odbudowę. Gdy z formalnych przyczyn Lasy Państwowe odmówiły umożliwienia Fundacji odkupienia nieruchomości, Fundacja zorganizowała poszukiwania nowego miejsca. W 2018 r. wytypowano budynek spełniający wymagania harcerek i harcerzy – siłami Fundacji i Szczepu zorganizowano wielką akcję reaktywacji Chaty. Ofiarność sympatyków Szczepu, wraz z funduszami wcześniej zgromadzonymi na koncie Fundacji pozwoliła na zakup i dokonanie pierwszych prac adaptacyjnych. Od tego momentu Fundacja skupia się przede wszystkim na organizacji i prowadzeniu nowej bazy. Szybko po jej zakupie w Chacie zorganizowano pierwsze wyjazdy Szczepu. 

 

Więcej informacji o naszej Chacie na stronie: 

www.chata.pomaranczarnia.org