Chata

Zasadniczym powodem powołania Fundacji w 1992 r. była troska o losy Harcerskiej Bazy Turystycznej na Sokołówce, użytkowanej przez Szczep od 1982 r.

W lutym 2016 r. nasza Chata doszczętnie spłonęła. W 2018 r. dzięki mobilizacji społeczności i przyjaciół “Pomarańczarni” zakupiliśmy budynek, w którym Baza działa ponownie.

 

Stale prowadzimy działania w celu jeszcze lepszego dostosowania budynku i terenu do całorocznego goszczenia harcerskich wyjazdów. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo harcerek i harcerzy. Wszystkie prace planujemy i prowadzimy w pełnej współpracy z Komendą Szczepu i instruktorami Szczepu wyznaczonymi do spraw Chaty. Dzięki temu Chata będzie najlepiej odpowiadać potrzebom Szczepu

 

Obecnie, za bieżące działanie Chaty odpowiedzialna jest Chatarka – Hania Maciejewska, instruktorka “Pomarańczarni”.

 

Więcej o Chacie na:

www.chata.pomaranczarnia.org

 

Sokołówka podczas pierwszego wyjazdu sylwestrowego, grudzień 1982, źródło: Cyfrowe Archiwum Pomarańczarni

 

Reprezentacja Szczepu na pierwszym wyjeździe do nowej Chaty po zakupie, Szczytna 2018

 

Szczep na zimowisku pod Chatą, Szczytna 2019