Cele Fundacji

Fundacja realizuje następujące cele wyznaczone w statucie:

 

  • Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. Batorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych XX wieku tradycje “Pomarańczarni”.
  • Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich.
  • Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno-krajoznawczych.
  • Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych.
  • Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
  • Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich turystycznych.
  • Popieranie działań służących ochronie zabytków.