Przekaż 1,5%

Jeśli chciałbyś przekazać nam 1,5% swojego podatku, możesz to zrobić zarówno poprzez serwis podatki.gov.pl, jak i w tradycyjny sposób- używając programu do rozliczania PIT lub w formie papierowej.

Aby przekazać nam 1,5% podatku wypełniając zeznanie podatkowe w tradycyjny sposób wystarczy wpisać nr KRS 0000211613, podając cel szczegółowy:

 •  FUNDACJA ( wtedy Twój 1,5% będzie wykorzystany na realizację celów statutowych Fundacji)
 • nazwę wybranej drużyny Szczepu
 • CHATA (jeśli chcesz wesprzeć Harcerską Bazę Turystyczną)
 • BATORY (jeśli chcesz wesprzeć remonty budynku LO Batorego)

 

Środki 1,5% są przeznaczane na działania statutowe Fundacji wpisujące się w cele pożytku publicznego. Zgodnie z wymogami, zamieszczamy sprawozdania finansowe i merytoryczne w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez NIW. Raporty finansowe zawierające informacje o wydatkowaniu środków 1% są dostępne TU.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Jeśli wypełniasz swoje zeznanie podatkowe poprzez podatki.gov.pl ( Twój e-PIT):

 

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Zaloguj się przez Profil Zaufany, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS 0000211613,
 • wskaż cel szczegółowy,
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie nam informacji o 1% podatku.

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”,
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS 0000211613,
 • wskaż cel szczegółowy,
 • zatwierdź tę zmianę.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”,
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym,
 • zatwierdź tę zmianę.

Jeżeli nic już nie chcesz zmieniać, zaakceptuj i wyślij zeznanie

 

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1,5% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1,5% podatku na podstawie aktualnych danych.

 

UWAGA! 

 

Emeryci i renciści mogą przekazywać 1,5% podatku w uproszczonej procedurze. Wystarczy wypełnić prosty formularz PIT-OP elektronicznie lub papierowo, podając nr KRS  0000211613 oraz cel szczegółowy i wysłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. 

Nie jest konieczne samodzielne wyliczanie dochodu ani kwoty 1,5% do przekazania. Zrobi to za nas Urząd Skarbowy.

 

DZIĘKUJEMY!