Rada Fundacji

Sławomir Chmielewski
Przewodniczący Rady

Włodzimierz Bieliński
Członek Rady

Piotr Bentkowski
Członek Rady

Karolina Bobrowska
Członek Rady

Michał Brzoza-Brzezina
Członek Rady

Agnieszka Brzoza-Brzezina
Członek Rady

Alicja Chmielewska
Członek Rady

Marcin Ciastoń
Członek Rady

Areta Czerwińska
Członek Rady

Marta Domaradzka
Członek Rady

Cezary Figurski
Członek Rady

Marek Giełczewski
Członek Rady

Aneta Grymanowska
Członek Rady

Dorota Kapuścińska
Członek Rady

Piotr Kołodziejczyk
Członek Rady

Tomasz Kopeć
Członek Rady

Hanna Maciejewska
Członek Rady

Edyta Mantorska
Członek Rady

Maciej Mantorski
Członek Rady

Andrzej Mikulski
Członek Rady

Artur Oręziak
Członek Rady

Jakub Paciorek
Członek Rady

Dorota Pych
Członek Rady

Jacek Pytkowski
Członek Rady

Kinga Rutkowska
Członek Rady

Agnieszka Siatkowska-Woźniak
Członek Rady

Maciej Sobczyk
Członek Rady

Joanna Staniszewska
Członek Rady

Weronika Stelmachowska
Członek Rady

Weronika Szemant
Członek Rady

Jarosław Szulski
Członek Rady

Marta Szwejk
Członek Rady

Kamila Wajszczuk
Członek Rady

Jerzy Wardęski
Członek Rady

Edyta Wieczorek
Członek Rady

Dorota Wojdyga
Członek Rady

Agata Wrzosek
Członek Rady

Joanna Żuber-Łajkowska.
Członek Rady