Fundacja

Harcerska Fundacja Turystyczna “Pomarańczarni” od 1992 r. wspiera środowisko harcerskie Szczepu 23 WDHiZ “Pomarańczarnia” oraz prowadzi Harcerską Bazę Turystyczną. 

 

Fundacja aktywnie angażuje się w środowiskach Liceum im. Stefana Batorego, gdzie harcerze są obecni od ponad 100 lat oraz lokalnej społeczności Kotliny Kłodzkiej, która jest harcerzom szczególnie bliska od 40 lat przez Harcerską Bazę Turystyczną.