1-_1_
2-_1_
3 (1)
4-_1_
5 (1)
6 (1)
PlayPause
previous arrow
next arrow

Harcerska Fundacja Turystyczna “Pomarańczarni” od 1992 r. wspiera środowisko harcerskie Szczepu 23 WDHiZ “Pomarańczarnia” oraz prowadzi Harcerską Bazę Turystyczną.

Fundacja aktywnie angażuje się w środowiskach Liceum im. Stefana Batorego, gdzie harcerze są obecni od ponad 100 lat oraz lokalnej społeczności Kotliny Kłodzkiej, która jest harcerzom szczególnie bliska od 40 lat przez Harcerską Bazę Turystyczną.

Kim jesteśmy?


Fundacja została powołana przez szereg osób wywodzących się z “Pomarańczarni”. Dziś reprezentujemy różne pokolenia Szczepu, od harcerzy i instruktorów z lat 70. do osób wciąż czynnych w harcerskiej służbie. Łączą nas barwy i tradycje środowiska Pomarańczarni, działającego od 1920 r. Wszyscy przeżyliśmy wiele harcerskich przygód i chcemy by kolejne pokolenia również miały tę okazję. Fundacja działa po to, by Ci, którym Pomarańczarnia dała tak wiele, mieli szansę odwdzięczyć się i wspierać obecne zuchenki i zuchy, harcerki i harcerzy, noszących z dumą pomarańczowe chusty.

Jak działamy?

Zespół Fundacji działa całkowicie społecznie. Żadna osoba reprezentująca statutowe organy nie otrzymuje wynagrodzenia. Rada Fundacji wyznacza kierunki działań mieszczące się w celach statutowych, a Zarząd je realizuje. Kontrolę nad finansami Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna. Ponad to, w Fundacji działa specjalny Zespół ds. Chaty, zajmujący się naszą bazą na Sokołówce. W pracę Zespołu zaangażowani są przedstawiciele Rady, Zarządu oraz Komendy Szczepu.

Pracę Fundacji wspierają wolontariusze, którymi są aktualni i byli harcerze. Swoją funkcję społecznie pełni także Chatarka - opiekunka bazy na Sokołówce. Z wolontariuszami, którzy współpracują z nami na dłuższy okres, zawieramy pisemne porozumienia wolontariackie.

Co roku Rada Fundacji uchwala budżet, a zarząd, realizujący ten budżet przygotowuje coroczne sprawozdanie finansowe, które jest sprawdzane przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzane przez Radę Fundacji. Sprawozdania wysyłamy do odpowiednich organów państwowych i publikujemy na naszej stronie oraz w bazie organizacji pożytku publicznego.

Jak nas wesprzeć?

Stałe działania Fundacji a także prowadzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej są oparte o darowizny, które otrzymujemy od naszych sympatyków. Bardzo cenimy regularne darowizny, które pozwalają nam zachować stabilność finansową. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu można przekazać na naszą rzecz 1,5% podatku, a darowizny bezpośrednie można odliczyć od podatku.

DZIĘKUJEMY!